Thứ Năm, ngày 23 tháng 7 năm 2015

[Portable-Webgame] Không Minh Quyết - Việt Hóa

FShare
- Việt hóa: FShare
  + Giải nén theo đường dẫn: data/www/game
Giải nén vào ổ đĩa D:/
Pass giải nén: 
@##%#¥%20141202www.aayx.net#¥¥G%ERTGSRYRTH

- Nguồn: GameJura.blogspot.com

Thứ Ba, ngày 21 tháng 7 năm 2015

[Portable-Webgame] Ngạo Thế (Phàm Nhân Tu Tiên) v2 - Việt Hóa

- Link setup: Google Drive
- Việt hóa: Google Drive
  + Giải nén vào folder wwwroot
- Tool add KNB: Google Drive
  + Giải nén vào folder wwwroot/UserCenter
  + Vào 127.0.0.1/UserCenter/addknb.php để sử dụng

1. Giải nén ổ đĩa D:/
2. Chạy ESSamp.exe
3. Vào folder debug chạy @start_server

4. Vào game 127.0.01


- Nguồn: GameJura.blogspot.com 

Thứ Hai, ngày 20 tháng 7 năm 2015

[Portable-Webgame] Phong Vân Vô Song H10 - Việt Hóa

FShare
Google Drive
Pass: peteran-clbgamesvn.com
- GMtool: FShare
-
Việt hóa: Google Drive (by blackcatyb - clbgamesvn.com)
- Bouns ảnh Việt Hóa:
1. Giải nén file down vào ổ đĩa D:/
2. Chạy file 1-ZKServer & 2-RunServer đợi load

3. Vào game 127.0.0.1

-:- Bật/Tắt lệnh GM

is_debug=1 => BẬT
is_debug=0 => TẮT

- Nguồn: CLBGamesvn.com

Thứ Sáu, ngày 17 tháng 7 năm 2015

[Portable-Webgame] Hắc Ám Tu Tiên v2 - Việt Hóa hoàn chỉnh

Pan.baidu.com
FShare ( Up by photuong1994-clbgamesvn.com )
1. Giải nén ở đĩa D:/
2. Mở ESSamp.exe
3. Chạy AHXX\server\debug\start_server.bat. Chờ load hết
4.Vào game 127.0.0.1

Thoát: tắt web. Chạy AHXX\server\debug\stop_server.bat
[!]MySQL: root pass 123456

-:- Hướng dẫn thêm: Lệnh GM/gm addexp:2000000000 ---- add exp

/gm addyuanli:99999999 ---- add tinh nguyên *mỹ nữ*
/gm addmoney:99999999 ---- add NB+NB(khóa)+Đồng+Đồng(khóa)
/gm addxianhun:99999999 ---- add điểm tiên hồn *kỹ năng*
/gm setvip:4 ---- add vip
/gm goonmount:1 ---- add ( chưa rõ )
/gm joincamp:1 ---- add ( chưa rõ )
/gm addxiuwei:9999999 ---- add điểm cấp tiên
/gm addpet:a ---- add pet 
(a là id pet, id thì mò lần lượt từ 1-40 hoặc 500(pet mới) xem thích pet nào thì xài)

*điểm + dành cho nhân vật
/gm changemaxhp:99999999 ---- add máu
/gm changegongji:99999999 ---- add dame
/gm changefangyu:99999999 ---- add phòng ngự 
/gm changemingzhong:99999999 ---- add chính xác
/gm changeshanbi:99999999 ---- add né tránh
/gm changebaoji:99999999 ---- add bạo kích
/gm changejianren:99999999 ---- add kiên nhẫn

/gm additem: (id của item cần add) (số lượng item cần add) (0 là không khóa; 1 là khóa)
*ví dụ muốn add đá tấn công cấp 10
/gm additem:24049 1 0
Thư mục ID:
D:\GPHAHXX\server\GPHweb\wwwroot\assets\global\ico ns\goods\small

- Nguồn: CLBgamesvn.comThứ Năm, ngày 16 tháng 7 năm 2015

[Portable-Webgame] Họa Bì 2 - Việt Hóa

Server: Google Drive
htdoc: Google Drive
[!] Chú ý: có cả source sv và fla. edit gì cũng dc, đáng để cho ai muốn học hỏi,
Ai không cài được có thể sang Blog của Tuấn565 đọc hướng dẫn nhé, nếu rỗi mình sẽ quay video hướng dẫn

- Nguồn (gốc): tuan565.blogspot.com
-
Nguồn (copy): dulieutinhoc.com

[Portable-Webgame] Hỏa Ảnh Lai Dã (Naruto)

FShare
Google Drive
Mega.co.nz
Pass: tuan565.blogspot.com
1. Giải nén trực tiếp ổ D (đường dẫn thành D:/NarutoServer)
2. Chạy [1] ESSamp ~> click vào nút dưới chữ Mysql5 rồi đợi nó bật
3. Kiếm tra trong Task manager sẽ có 2 task httpd.exe và 1 cái mysqld.exe ~> Ok
4. Chạy tiếp [2] Server đợi nó load

5. Vào game vào 127.0.0.1
[!]MySQL: root pass 123456


- Nguồn: tuan565.blogspot.com

[Portable-Webgame] Ngạo Kiếm - Việt Hóa

4Share
Mega.co.nz
Pass: tuan565
1. Giải nén trực tiếp ở ổ D (đường dẫn thành D:\hh)
2. Bật 1.PnCp.cmd. 
Rồi nhấn 20 rồi Enter .....đợi nó chạy xong nhấn nút bất kì
3. Chạy tiếp 2.Install để cài đặt Mongod

4. Chạy 3-GameServer.exe rồi đợi nó load. K
hi nào bắt đầu nhảy dòng "Refresh Innercmd... " là OK

[​IMG]

5. Vào
127.0.0.1 để Đăng kí và Vào game

[!]MySQL: root pass 200832085

- Nguồn: tuan565.blogspot.com