Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2015

[Portable-Server] Kiếm Thế 2 - Việt hóa 99%

Bản share by vinakfc - clbgamesvn.com

- Trọn bộ: Google Drive
Gồm:
+ Video hướng dẫn (Kèm hướng dẫn add jbcoin)
+ Centos KT2 Linux. ID: root
                                  Pass: 123456
+ Paysys
+ SecureCRT
+ Patch Client
+ winscp
- Client full: FShare
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Bản share by sc_92.info - clbgamesvn.com
- Server: FShare
             FShare
- Client-full: FShare
- Update-Client: FShare (Giải nén chép đè vào Client)
- Paysys: FShare
- SecureCRT: FShare
- winscp575setup.rar: FShare
- Video hướng dẫn cài đặt: FShare
- Video hướng dẫn thêm đồng thường: FShare (Cái này xem và làm thêm nếu thích)
- Download VMware 10.0.0 Full : sinhvienit.net 
+Key:
    1Z0G9-67285-FZG78-ZL3Q2-234JG
    4C4EK-89KDL-5ZFP9-1LA5P-2A0J0
    HY086-4T01N-CZ3U0-CV0QM-13DNU
    5U4GA-DQ09H-EZK48-YTAQP-83K79
    NU4FQ-DFH40-0ZA01-8A37K-32RKL
    HF0DA-FF086-VZ739-AA87H-236M4
    HF0A8-FMJ1P-1Z1U1-LK1N2-9AGKJ
    5A477-D3284-3ZUF0-2K154-23R0P
    MY47Y-2MK1M-6ZQC0-7J05M-8A60D
    5V6K2-29243-HZDV0-VVA76-93A2R
    NA28T-DR114-AZ9Z8-R1250-93U27
    MF4JG-4H3DK-NZ3L0-KHCNM-8AMNP
    NA6F3-2HKEM-6ZDF8-Q18N6-33DNN
    1Y2FZ-AHJ5H-6ZU09-DKA5M-82RQ7
    5U6KQ-6M240-LZMW1-U13N2-AAX7X
    HA4FW-8G052-DZ8Q0-U295P-83KLV
    5F4PK-42181-9ZXP9-T31Q6-1CVKM
    JY468-44L9M-DZ479-3UA72-CAKHR
    4F6Z5-80H42-FZ889-L007M-ACJJN
    5F6E9-DHL4J-HZ640-KLA70-8C0NN

Nguồn: CLBGamesvn.com

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2015

[Portable-Webgame] Phong Vân Vô Song 2.2- Việt Hóa (Hoàn chỉnh) [2]

FShareMega.co.nz
Pass : forum.tuan565.com
1. Giải nén trực tiếp ổ D ( đường dẫn D:/PhongVanVoSong )
2. Chạy lần lượt 1 và 2 + 3 đợi server load xong
3. Vào 127.0.0.1 để đăng ký và vào game 

- Nguồn: Tuan565.blogpsot.com

[Portable-Webgame] Giang Hồ Vấn Kiếm - Việt Hóa

+ FShare
+ Mega.nz
Google Drive
Pass : forum.tuan565.com
1. Giải nén trực tiếp ổ D ( đường dẫn D:/GiangHoVanKiem )
2. Chạy 1 nhập www.youxiahz.com và đợi server load xong
3. Vào 127.0.0.1 để đăng ký và vào Game
*** Lưu ý : Máy tính phải để System Locale là Chinese (PRC) mới bật đc bước 1.
Thông tin :
- Đã VH data 
- Bộ server đã fix hết các lỗi báo ở GS lúc mở game
- Fix nhẹ lỗi 1 số tài khoản ko vào dc game


- Nguồn: Tuan565.blogspot.com

[Portable-Client] Kiếm Thần Quyết - 剑神诀OL

FShare
Mega.nz
Pass : tuan565

1. Giải nén trực tiếp ổ D
2. Bật server chạy [1]Start.bat
3. Vào 127.0.0.1 để đăng kí và vào game bằng Client


- Nguồn: Tuan565.blogspot.com


[Portable-Webgame] Đậu Tiên - Việt Hóa

FShare
Pass : forum.tuan565.com

1. Giải nén trực tiếp ổ D ( đường dẫn D:/DauTien )
2. Chạy lần lượt 1 và 2 đợi server load xong
3. Vào 127.0.0.1 để đăng ký và vào game - Nguồn: Tuan565.blogspot.com
Thứ Năm, 23 tháng 7, 2015

[Portable-Webgame] Không Minh Quyết - Việt Hóa

FShare
- Việt hóa: FShare
  +
Pass giải nén: 
viethuong9087
  + Giải nén theo đường dẫn: data/www/game
Giải nén vào ổ đĩa D:/
Pass giải nén: 
@##%#¥%20141202www.aayx.net#¥¥G%ERTGSRYRTH

- Nguồn: GameJura.blogspot.com

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

[Portable-Webgame] Ngạo Thế (Phàm Nhân Tu Tiên) v2 - Việt Hóa

- Link setup: Google Drive
- Việt hóa: Google Drive
  + Giải nén vào folder wwwroot
- Tool add KNB: 
  + Giải nén vào folder wwwroot/UserCenter
  + Vào 127.0.0.1/UserCenter/addknb.php để sử dụng

1. Giải nén ổ đĩa D:/
2. Chạy ESSamp.exe
3. Vào folder debug chạy @start_server

4. Vào game 127.0.01


- Nguồn: GameJura.blogspot.com